Закриване на фирма: Как да избегнем най-често срещаните грешки?

Счетоводна кантора Варна | contolexvarna.bg

Закриването на фирма представлява правна процедура, водеща до прекратяване на вашия бизнес, т.е. неговото разпускане и край на законното съществуване. Каквато и да е причината, поради която искате да закриете фирмата си, трябва да знаете, че процесът е доста сложен, отнема много време и включва много работа с документи.

Прекратяването на дейността на ЕООД или ООД не е равносилно на закриване на фирма. Едно търговско дружество може да преустанови дейност, но да продължи да съществува като юридическо лице. Това е т.нар. „замразяване на дейността“. По този начин, фирмата остава регистрирана в търговския регистър. Макар и да не извършва дейност, фирмата ще трябва да изготвя и подава различни данъчни и счетоводни документи.

За да бъде заличено от търговския регистър едно ЕООД или ООД трябва да се проведе процедура по ликвидация. За разлика от регистрацията на нова фирма, която е бърза, сравнително опростена и евтина, ликвидацията на ЕООД и ООД е дълъг, по-скъп и сложен процес.

Услугата по закриване на фирма може да бъде предоставена от счетоводни кантори или юридически консултанти, които имат опит в тази област. Обикновено те ще ви посъветват за оптимален начин за закриване на вашата фирма в съответствие с вашата конкретна ситуация.

Ето как може да протече процесът по закриване на фирма в България:

  1. Подготовка на документи – за да започнете процеса по закриване на фирмата, ще трябва да подготвите необходимите документи. Това включва заявление за прекратяване на дейността, решение на управителния орган за закриване, документи за прекратяване на трудовите договори, документи за прекратяване на договорите за наем на имот и други необходими документи.
  2. Решаване на задължения – преди да започнете да закривате фирмата, трябва да се уверите, че всички задължения към държавата, кредиторите и други трети страни са изпълнени. Това може да включва плащане на данъци, такси, осигуровки, дългове към кредитори и други.
  3. Подаване на заявление за прекратяване на дейността – след като, всички задължения са изпълнени, може да се подадете заявление за прекратяване на дейността на фирмата в Търговския регистър. Това може да се направи онлайн или лично в съответната институция.
  4. Ликвидация или продажба на активите – ако има активи, които трябва да бъдат продадени, те могат да бъдат продадени на други фирми или на частни лица. Ако фирмата има задължения към кредитори, активите могат да бъдат продадени, за да се платят дълговете. Ако фирмата има достатъчно средства, може да се извърши ликвидация, като се продават активите и се изплащат дълговете към кредиторите.
  5. Отписване на фирмата от регистрите – след като всички активи са продадени и всички дългове са платени, фирмата трябва да бъде отписана от регистрите. Това ще включва отписване от Търговския регистър, НАП, НОИ и други организации.
  6. Приключване на дейността – след като всички стъпки са изпълнени, дейността на фирмата е официално прекратена.

Важно е да се има предвид, че всеки случай на закриване на фирма може да има специфични изисквания и процедури, така че е добре да се консултирате с професионалисти в тази област, за да ви помогнат да изпълните всички стъпки правилно и да избегнете евентуални проблеми.

Важно е да се има предвид, че всеки случай на закриване на фирма може да има специфични изисквания и процедури, така че е добре да се консултирате с професионалисти в тази област, за да ви помогнат да изпълните всички стъпки правилно и да избегнете евентуални проблеми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *